Topplån till norrländska företag

Stiftelsen Norrlandsfonden har till uppgift att främja utvecklingen i företag i de norrländska länen med tillväxtambitioner. Norrlandsfonden erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion.