Branäsgruppen, Sveriges näst största skidkoncern

Branäsgruppen driver fem skiddestinationer i Sverige: Branäs, Kungsberget, Vallåsen, Ånnaboda och 12Mannabacken. Branäs och Kungsberget är de största anläggningarna på vilka Branäsgruppen de senaste åren satsat stort på nya boenden, nya nedfarter och utökad service. En satsning som nu fortsätter tillsammans med Inlandsinnovation och ett antal privata investerare.