Inlandsinnovation har under sex år investerat i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Sedan 2017 är Inlandsinnovation ett dotterbolag till riskkapitalbolaget Saminvest, ägt av staten. Inlandsinnovations innehav ska under de kommande åren avyttras, och gör inga nyinvesteringar. Nuvarande innehav förvaltas aktivt med målet att värdeutveckla och förbereda för nytt ägande.

Innehaven utgörs av två kategorier investeringar, dels direkta innehav i rörelsedrivande bolag och dels investeringar i regionala riskkapitalbolag.