• sv
  • en
  • Saminvests halvårsrapport kvartal 2 2017

    2017 - 07 - 17 Finansiell information, Nytt från Inlandsinnovation

    Inlandsinnovation och Fouriertransform är sedan januari 2017 dotterbolag i Saminvest.

    Läs mer på Saminvest.se

    Saminvests organisation på plats – stort fokus på investeringar