• sv
  • en
  • Saminvest AB

    De befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation inordnades som dotterbolag i Saminvest den 1 januari 2017. I uppdraget för Saminvest ingår att ansvarsfullt vårda de befintliga aktieinnehaven i dessa dotterbolag för att på sikt avyttra dem på ett ansvarsfullt sätt.

    Saminvest AB är ett nybildat bolag för riskkapitalinvesteringar som är helägt av svenska staten. Bolaget bildades den 1 juli 2016 efter beslut av riksdagen. Saminvest ska investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallad ”fond i fond”-metodik. Förutom stärkt utbud av riskvillig finansiering, genom uppväxling med privat kapital, ska arbetssättet bidra till att utveckla riskkapitalmarknaden och det finansiella ekosystemet i Sverige och därmed förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inriktningen ska vara innovativa företag med hög tillväxtpotential.

    Till Saminvest AB