• sv
 • en
 • Riskkapital möjliggör tillväxt

   

  Öka konkurrenskraften

  Med Inlandsinnovation som en aktiv partner får du ett professionellt team som engagerar sig i ditt företag och hjälper dig med struktur och strategi. Allt för att förbättra dina förutsättningar till tillväxt, vi vill att det ska gå bra för ditt företag. Läs Fredric Lindströms reflektioner kring de möjligheter som öppnades i Limes Audio tack vare riskkapital från Inlandsinnovation.

  Nätverka med privata och offentliga medfinansiärer

  I vår portfölj finns vitt skilda kompetenser i en rad olika branscher, alla med det gemensamt att de verkar inom riskkapital i de sju nordligaste länen. Ett par gånger varje år bjuder vi in till portföljdagar för att ge plats till kontakt och nätverkande mellan alla parter. Vi arbetar med experter inom riskkapital och föreläsare på skilda teman vid våra portföljdagar för att öka kunskapen och medvetenheten hos våra företagare.

  Få strategisk rådgivning

  Vi har ett kompetent team med investeringsansvariga som står redo för rådgivning vid expansion, exportplaner, nyemissioner med mera. I det långa perspektivet förbereder vi ditt företag för försäljning, som är målet för alla typer av riskkapital. Inlandsinnovation sålde i juni 2015 Enycon, efter endast två års ägande, läs om Olles erfarenheter här.

  Få hjälp med affärsutveckling

  För att öka affärsnyttan implementerar vi våra riktlinjer inom både bolagsstyrning och hållbart företagande på alla våra portföljbolag. Som riskkapitalbolag ägt av svenska staten har vi tydliga krav på vårt hållbarhetsarbete, och alla våra nya bolag ska genomgå workshop på ämnet för att sätta upp egna mål på området. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

  Öka resurserna

  Vi begär god ordning och en fungerande rapportering i alla bolag som vi investerar i. Finns inte dessa delar initialt hjälper vi företaget att komma igång med rutiner så båda parter kan följa utvecklingen i bolaget. När vi investerar riskkapital i ett bolag tillsätter vi också en representant i styrelsen, en person som ser till företagets bästa på uppdrag av Inlandsinnovation.

  Läs mer:

  Inlandsinnovation är ett kapitalstarkt riskkapitalbolag, med en stark ägare i svenska staten. Det är inte bara en trygghet för ditt företag, utan kan också vara en konkurrensfördel gentemot dina konkurrenter. Läs mer om Observits utveckling sedan Inlandsinnovation investerade riskkapital i bolaget.