• sv
  • en
  • Tillväxtkassor- lokala riskkapitalbolag

    En tillväxtkassa kan bäst beskrivas som företagare i en bygd som tillsammans har lagt en summa pengar med avsikten att kunna investera i ett företag som har potential att bidra till utveckling av orten. Vi matchar det samlade kapitalet med lika mycket och hjälper till att sätta upp bolaget. Sedan överlåter vi en stor del av ansvaret till företagarna som får besluta om vilka investeringar som ska göras. Riskfyllt eftersom det ofta är tidiga skeden det handlar om, men också stor potential att vara med i rätt tid i ett företags uppbyggnad.

    Precis som fond-i-fondlösningarna handlar det om den förlängda armen, ett sätt att få våra pengar att arbeta i mindre skala och mer lokalt.