• sv
  • en
  • Direkta investeringar

    Direkta investeringar i rörelsedrivande bolag är vår huvudsakliga verksamhet. Ett typiskt portföljbolag kommer till oss med expansionsplaner och låt oss som partner. Tillsammans bygger vi värde enligt en gemensamt framtagen ägarplan, med en långsiktig exitplan.