• sv
  • en
  • Direkta investeringar

    Direkta investeringar i rörelsedrivande bolag har varit vår huvudsakliga verksamhet, och är det fortsatt i de bolag som vi förvaltar. Dock gör vi inga nya investeringar. Ett typiskt portföljbolag har kommit till oss med expansionsplaner och velat ha oss som partner. Tillsammans har vi byggt värde enligt en gemensamt framtagen ägarplan, med en långsiktig exitplan.