• sv
  • en
  • Indirekta investeringar och andra strukturer

    Vi har inte bara gjort direkta investeringar med ägarkapital i privata bolag. Vi har även gjort indirekta investeringar i samarbete med våra fond-i-fondbolag.

    Exempelvis har vi lånat ut pengar till Stiftelsen Norrlandsfonden. De arbetar på delvis samma marknad som oss men företrädesvis med topplån. Det är ett exempel på hur våra samarbetspartners kan fungera som vår förlängda arm till kapitalsökande som söker ett mindre lån, eller inte vill ta in nya delägare.

    Observera att vi utifrån regeringsbeslut inte gör några nya investeringar.