• sv
  • en
  • Indirekta investeringar och andra strukturer

    Vi gör inte bara direkta investeringar med ägarkapital i privata bolag. Vi gör även indirekta investeringar i samarbete med våra fond-i-fondbolag.

    Exempelvis har vi lånat ut pengar till Stiftelsen Norrlandsfonden. De arbetar på delvis samma marknad som oss men företrädesvis med topplån. Det är ett exempel på hur våra samarbetspartners kan fungera som vår förlängda arm till kapitalsökande som söker ett mindre lån, eller inte vill ta in nya delägare.