• sv
 • en
 • Ställda säkerheter

  Kreditgarantiföreningen Norr ägs av och är till för fysiska och juridiska personer som bedriver, eller har för avsikt att bedriva, näringsverksamhet i övre Norrland. Föreningen ska underlätta finansieringen av medlemmarnas investeringar och kapitalbehov genom att ställa säkerheter (borgen) vid upplåning hos bank eller andra kreditinstitut. Inlandsinnovation har investerat 10 miljoner kronor genom förlagsinsatser till Kreditgarantiföreningen Norr.

  Kreditgarantiföreningen Norr ekonomisk förening
  Bernt Wikström
  +46 (0)95 069 97 99
  Skolgatan 11
  921 31 Lycksele