• sv
  • en
  • Riskkapital i Hammerdal med omnejd

    Vindpenningen är en tillväxtkassa i nordöstra Jämtland som kan investera i företag i alla branscher i området kring Hammerdal.

    Eva Stjernström
    +46 (0)70 522 39 73