• sv
 • en
 • Investeringar inom skogs- och entreprenadbranschen

  Z-forestab är Inlandsinnovations investmentbolag för saminvesteringar inom skogs- och entreprenadbranschen.

  Zforestab

  Bolaget ägs tillsammans med Mittkapital i Jämtland och Västernorrland AB samt Ekonord Invest AB. Genom Z-forestab är Inlandsinnovation delägare i den nya skogstekniska koncernen Cranab som bildades genom en större strukturaffär i början av december 2013.

  I Cranab-koncernen ingår företagen Cranab AB som tillverkar kranar, gräs- och buskröjningsaggregat, Vimek AB som tillverkar små  skogsmaskiner samt Bracke Forest AB som tillverkar aggregat för markberedning, sådd och avverkning. Verksamheten bedrivs i Vindeln utanför Umeå, Västerbotten, och i Bräcke, Jämtland.

  Inlandsinnovation har en ägarandel på 25 procent i Z-forestab AB.

   

   

  Z-forestab
  Lars Johansson, styrelseordförande
  +46(0) 70 564 70 55
  Adress:
  Inlandsinnovation AB
  Akademigatan 2
  831 40 Östersund