• sv
 • en
 • Riskkapital för tillväxt i de gröna näringarna

  Ekonord Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i mindre och medelstora företag som bidrar till utvecklingen av de gröna näringarna.

  Ekonord

  Investeringar görs därför i företag med stark marknadsposition, lönsamma och gärna inom smala nischmarknader med tillväxtpotential. Till de gröna näringarna hör branscherna jord, skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa.

  Ekonord Invest AB investerar i bolag med verksamhet i de sju nordligaste länen.

  Helen Olausson, vd
  +46(0) 706 28 75 86
  Adress:
  Rådhusgatan 46
  831 34 Östersund