• sv
 • en
 • Bättre diagnoser med CELDA systems

  Likvor heter bolaget bakom CELDA systems, en produkt som gör att säkrare diagnoser kan ställas och rätt behandling sättas in. Bolaget har sitt säte i Umeå och är nära knutet till Norrlands Universitetssjukhus, vars forskargrupp är internationellt ledande inom forskning kring hjärnans hydrodynamik. Likvor betyder hjärnvätska.

  7020-0MD015-01 Celda-2325

  Maria Wallin Wållberg, vd
  +46(0)90-19 05 17
  Tvistevägen 47
  907 29 Umeå