• sv
 • en
 • Hållbart företagande – för ökad lönsamhet och nya affärsmöjligheter

  Hållbarhetsarbete handlar om att utifrån ett långsiktigt perspektiv arbeta aktivt med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Vårt hållbarhetsarbete utgår från ägarens krav och Inlandsinnovations egna policyer och riktlinjer.

  För Inlandsinnovations del innebär det ett ständigt pågående förbättringsarbete med att minska förbrukningen i och med närvarostyrning, telefonkonferenser, minskade utskrifter med mera. Men också på den sociala och ekonomiska sidan att hålla en sund arbetsplatskultur med friskvård, årliga medarbetarsamtal samt långsiktighet i våra investeringar. Dock ser vi att den största skillnaden vi kan göra är att påverka våra portföljbolag i rätt riktning. Vår ambition är att genom nätverkande, utbildning, information och praktisk handledning verka för att en hållbar verksamhet drivs i portföljbolagen.

   

   

  Års- och Hållbarhetsredovisning 2016 inlandsinnovation_ar2016
  Hållbarhetspolicy Ladda ner
  Miljöpolicy Ladda ner
  Uppförandekod Ladda ner
  Personalpolicy Ladda ner
  Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2017 Ladda ner