• sv
 • en
 • Delårsrapporter

  Sedan verksamhetsstarten hösten 2011 har Inlandsinnovation investerat i 62 företag med totalt 1 000 miljoner kronor genom andelar, lån och kapital som tillskjutits genom förlagsinsats. Fjorton innehavsförsäljningar har genomförts och det finansiella engagemanget har avslutats i ett företag samt ett företag har gått i konkurs.

   

  Delåret januari-december 2016:

  • Investeringar om 58 miljoner kronor i 17 nya och befintliga portföljföretag. Tio innehav har avyttrats.
  • Resultatet efter beräknad skatt uppgick till -77 miljoner kronor.
  • Kassaflödet uppgick till -48 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid delårets slut uppgick till 1 161 miljoner kronor.

   

  Fjärde kvartalet oktober-december 2016:

  • Investeringar om 10 miljoner kronor i fyra befintliga portföljföretag. Tre innehav har avyttrats.
  • Resultat efter beräknad skatt uppgick till -33 miljoner kronor.
  • Kassaflödet uppgick till 4 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 161 miljoner kronor.
  Delårsrapport oktober-december och bokslutskommuniké 2016 Ladda ner
  Delårsrapport januari-september 2016 Ladda ner
  Delårsrapport januari-juni 2016 Ladda ner
  Delårsrapport januari-mars 2016 Ladda ner
  Delårsrapport 4 och bokslutskommuniké 2015 Ladda ner
  Delårsrapport 3 2015 Ladda ner
  Delårsrapport 2 2015 Ladda ner
  Delårsrapport 1 2015 Ladda ner
  Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2014 Ladda ner
  Delårsrapport 3 2014 Ladda ner
  Delårsrapport 2 2014 Ladda ner
  Delårsrapport 1 2014 Ladda ner
  Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2013 Ladda ner
  Delårsrapport 3 2013 Ladda ner
  Delårsrapport 2 2013 Ladda ner
  Delårsrapport 1 2013 Ladda ner
  Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2012 Ladda ner
  Delårsrapport 3 2012 Ladda ner
  Delårsrapport 2 2012 Ladda ner
  Delårsrapport 1 2012 Ladda ner