• sv
 • en
 • Finansiell information

  Finansiell rapportering enligt ägarens riktlinjer

  Årsredovisning och hållbarhetsredovisning publiceras på hemsidan när de är godkända av styrelse och revisor. Vi ger därefter ut en tryckt års- och hållbarhetsredovisning på svenska.

  Delårsrapporter publicerar vi för perioderna januari – mars, januari – juni och januari – september samt en bokslutskommuniké för helåret.

  Från och med verksamhetsåret 2017 sker rapporteringen av moderbolaget Saminvest AB

  Års- och Hållbarhetsredovisning 2016

  (Motsvarande period 2015 inom parentes)