• sv
 • en
 • Ersättningar

  Ersättningar för ledande befattningshavare

  Inlandsinnovation följer regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 20 april 2009.

  Frågor om ersättningar och andra anställningsvillkor för vd och ledande befattningshavare bereds i ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen.

  Rörliga ersättningar ges inte till ledande befattningshavare i Inlandsinnovation.

  Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare redovisas i årsredovisningen 2016, not 10, sidorna 39-40.

   

  Relaterade dokument

  Riktlinjer ersättningar för ledande befattningshavare Beslutade 160429

  Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslutade 2015-04-28

  Riktlinjer för ersättningar. Beslutade 2014-04-28

  Riktlinjer för ersättningar beslutade 2013-04-26

  Riktlinjer för ersättningar beslutade 2012-04-20

  Läs mer på sidorna om:

  Policyer och riktlinjer

  Års- och Hållbarhetsredovisningar