• sv
 • en
 • Årsstämma 2016

  Inlandsinnovations årsstämma hölls den 29 april i Östersund.

  Till ordförande i styrelsen omvaldes Eva Färnstrand. Till ledamöter i styrelsen omvaldes Anita Johansson och Siv Svensson samt till nya ledamöter valdes Leif Boström, Katarina Green, Mats Gullbrandsson, Anita Johansson och Siv Svensson.

  Resultat efter skatt för helåret 2015 uppgick till -15 miljoner kronor. Den 31 december 2015 uppgick justerat eget kapital i bolaget till 1 935 miljoner kronor.

  Inlandsinnovations Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2015

  Revisionsberättelse 2015

  Kallelse årsstämma plus förslag till beslut i IIAB 160429

  Revisors yttrande om ersättningar ABL 8 kap 54 par

  Riktlinjer ersättningar för ledande befattningshavare beslutade 160429

  Protokoll årsstämma 2016