• sv
 • en
 • Årsstämma 2013

  Årsstämman 2013 hölls i Östersund fredagen den 26 april.

  Till ordförande i styrelsen omvaldes Leif Zetterberg och till ledamöter i styrelsen omvaldes Wilhelm Geijer, Maria Hallman, Bengt-Erik Lindgren, Yvonne Lövbrand, Elisabeth Norman och Robert Taflin. Nyvalda ledamöter i styrelsen är Per Hollander och Gunilla Nordlöf.

  Stämman beslutade att ingen utdelning till ägaren svenska staten ska lämnas utan att vinsten i sin helhet balanseras i ny räkning. Resultat efter skatt för helåret 2012 uppgick till 5 miljoner kronor. Den 31 december 2012 uppgick eget kapital i bolaget till 2 020 miljoner kronor, varav årets vinst utgjorde 5 miljoner kronor.

  Inlandsinnovation presenterade sin första hållbarhetsredovisning, som en del av årsredovisningen 2012.

  Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Ladda ner
  Protokoll från årsstämma 2013 Ladda ner
  Beslut vid årsstämma 2013 avseende riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare Ladda ner
  Annons kallelse Årsstämma 2013 Inlandsinnovation Ladda ner
  Kallelse årsstämma 2013 Inlandsinnovation AB Ladda ner
  Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2013 med förslag till beslut Ladda ner
  Revisionsberättelse 2012 Ladda ner