• sv
 • en
 • Om oss

   

  Inlandsinnovation AB
  Inlandsinnovation är ett dotterbolag till det statliga riskkapitalbolaget Saminvest. Inlandsinnovation har under sex år investerat i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. Nuvarande innehav förvaltas aktivt med ansvar och målet är att de bolag Inlandsinnovation investerat i ska växa och utvecklas. Enligt befintliga investeringsplaner kommer Inlandsinnovation under de kommande åren att avyttra sitt innehav. Inga nya investeringar kommer att göras.

  Saminvest AB
  Saminvest AB är ett bolag för riskkapitalinvesteringar, som är helägt av svenska staten. Bolaget bildades den 1 juli 2016 efter ett beslut av riksdagen. Saminvest investerar indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallade ”fond i fond” metodik. Förutom stärkt utbud av riskvillig finansiering genom uppväxling med privat kapital bidrar arbetssättet till att utveckla riskkapitalmarknaderna och det finansiella ekosystemet i Sverige, vilket i sin tur förbättrar förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inriktningen är innovativa företag med hög tillväxtpotential.

  Läs mer: Finansiella tjänster- och övriga aktörer.