• sv
 • en
 • Om oss

  Inlandsinnovation AB
  Vi är ett riskkapitalbolag under Näringsdepartementet. I dag förvaltar vi cirka 40 företag i olika branscher. Efter ett riksdagsbeslut grundades företaget 2010 och fick ett kapitaltillskott på 2 miljarder kronor. Vi är en aktiv partner som hjälper våra portföljbolag att växa. Förutom kapital, har vi engagemang, kompetens och nätverk. I februari 2011 presenterades Inlandsinnovations inriktning i regeringens skrivelse skr.2010 / 11: 74.

   

  Inlandsinnovation och Saminvest AB
  Den 1 januari 2017 inordnades de befintliga företagen Fouriertransform och Inlandsinnovation som dotterbolag till Saminvest. I Saminvest uppdrag ingår att på ett ansvarsfullt sätt vårda de befintliga aktieinnehaven i dessa dotterbolag för att på sikt avyttra dem.

  Saminvest AB är ett nybildat bolag för riskkapitalinvesteringar, som är helägt av svenska staten. Bolaget bildades den 1 juli 2016 efter ett beslut av riksdagen. Saminvest ska investera indirekt i företag genom privat förvaltade fonder, en så kallade ”fond i fond” metodik. Förutom stärkt utbud av riskvillig finansiering genom uppväxling med privat kapital, ska arbetssättet bidra till att utveckla riskkapitalmarknaderna och det finansiella ekosystem i Sverige och därmed bidra till att förbättra förutsättningarna för innovation och tillväxt. Inriktningen ska vara innovativa företag med hög tillväxtpotential.

   

  Läs mer: Finansiella tjänster- och övriga aktörer.