Med känsla för affärer

Inlandsinnovation är en revolverande fond, vilket innebär att investeringar som görs, också ska avslutas så att medel frigörs för nya investeringar. Det är en investeringscykel som ständigt pågår och som Inlandsinnovation strävar efter effektivitet i.

Satsar mot nya marknader

Spintsos målsättning är att omsätta 50 miljoner kronor och vara det ledande företaget i världen på mobila lösningar till idrottsdomare.

Riskkapital för tillväxt och utveckling

Det finns få privata riskkapitalbolag i norra Sverige. Det är därför staten valt att vara en kompletterande aktör. Ibland riktas kritik mot att statligt riskkapital tränger undan privat riskkapital. För Inlandsinnovations del handlar det därför om att hitta sin egen väg.

Inte bara kommersiell, också speciell

Bidrar till tillväxt

Kvartal 1 är mitt första på Inlandsinnovation. Det har varit både spännande och roligt att komma in i verksamheten. Ibland debatteras frågan om det behövs statligt riskkapital.