• sv
 • en
 • Portföljen

  Inlandsinnovations investeringar delas in i olika kategorier. Indelningen baseras på våra möjligheter att styra företaget genom vårt ägande.

  Direkta investeringar i rörelsedrivande bolag är vår huvudsakliga verksamhet. De utgörs som regel av ägarandelar. Alla företag som vi har direktinvesterat i har tagit in riskkapital från Inlandsinnovation, ofta i en nyemission där Inlandsinnovation investerar tillsammans med en affärsängel eller ett annat privat riskkapitalbolag som samtidigt som oss blir delägare.

  Indirekta investeringar är de vi gjort i regionala riskkapitalbolag, s.k. fond-i-fondbolag och tillväxtkassor samt i andra strukturer. Dessa investeringar gör vi för att få vårt kapital att verka i mindre bolag, i tidigare skeden.

  • Direkta investeringar
  • Fond-i-fondbolag/andra strukturer
  • Tillväxtkassor