• sv
  • en
  • Portföljen

    Inlandsinnovation har under sex år investerat i tillväxtföretag inom alla branscher i norra Sverige. I juli 2016 beslutades att Inlandsinnovation blir ett dotterbolag till Saminvest. Inga nya investeringar kommer därför att göras av Inlandsinnovation, men nuvarande innehav förvaltas aktivt med ansvar och målet är att de bolag där investeringar skett ska växa och utvecklas.

    Inlandsinnovations investeringar har delats in i olika kategorier utifrån våra möjligheter att styra företaget genom ägande.

    Direkta investeringar i rörelsedrivande bolag har varit vår huvudsakliga verksamhet. De utgörs som regel av ägarandelar. Alla företag som vi har direktinvesterat i har tagit in riskkapital från Inlandsinnovation, ofta i en nyemission där Inlandsinnovation investerat tillsammans med en affärsängel eller ett annat privat riskkapitalbolag som samtidigt som oss blivit delägare.

    Indirekta investeringar är de vi gjort i regionala riskkapitalbolag, s.k. fond-i-fondbolag och tillväxtkassor samt i andra strukturer. Dessa investeringar har vi gjort för att få vårt kapital att verka i mindre bolag, i tidigare skeden.