• sv
 • en
 • Hållbart företagande – för ökad lönsamhet och nya affärsmöjligheter

  Hållbarhetsarbete handlar om att utifrån ett långsiktigt perspektiv arbeta aktivt med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Vårt hållbarhetsarbete utgår från ägarens krav och Inlandsinnovations egna policyer och riktlinjer.

  För Inlandsinnovations del innebär det ett ständigt pågående förbättringsarbete med att minska förbrukningen i och med närvarostyrning, telefonkonferenser, minskade utskrifter med mera. Men också på den sociala och ekonomiska sidan att hålla en sund arbetsplatskultur med friskvård, årliga medarbetarsamtal samt långsiktighet i våra investeringar. Dock ser vi att den största skillnaden vi kan göra är att påverka våra portföljbolag i rätt riktning. Vår ambition är att genom nätverkande, utbildning, information och praktisk handledning verka för att en hållbar verksamhet drivs i portföljbolagen.

  För oss finns det en naturlig koppling mellan värdeskapande och hållbart företagande. Det är självklart att vi ska ta ansvar för dessa frågor i ett långsiktigt perspektiv i vår egna verksamhet såväl som i portföljbolagen, säger vd Peter Gullander.

  Våren 2014 höll Inlandsinnovation en workshop på temat hållbar utveckling tillsammans med portföljbolagen. Det var också startskottet för arbetet att besöka alla portföljbolag och utifrån deras specifika situation sätta upp mål kring hållbar utveckling och ta fram styrande dokument anpassade för respektive bolags verksamhet. Nästa steg blir att följa upp insatserna och utvärdera resultaten mot uppsatta mål.

  Vi ser hållbarhetsarbetet som affärsutveckling, det finns mycket att vinna på att arbeta aktivt med de här frågorna och nu har vi fått hjälp att ännu tydligare presentera det arbetet, säger Mark Baljeu, vd Grönklittsgruppen.

   

  Inlandsinnovations Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning_2015 Framsida Inlandsinnovation_ÅR HÅR 2015
  Hållbarhetspolicy Ladda ner
  Miljöpolicy Ladda ner
  Uppförandekod Ladda ner
  Personalpolicy Ladda ner
  Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2015 Ladda ner