• sv
 • en
 • Delårsrapporter

  Sedan verksamhetsstarten hösten 2011 har Inlandsinnovation investerat i 62 företag med totalt 990 miljoner kronor genom andelar, lån och kapital som tillskjutits genom förlagsinsats. Elva innehavsförsäljningar har genomförts och det finansiella engagemanget har avslutats i ett företag samt ett företag har gått i konkurs.

   

  Delåret januari-september 2016:

  • Investeringar om 48 miljoner kronor i 16 nya och befintliga portföljföretag. Sju innehav har avyttrats.
  • Resultatet efter beräknad skatt uppgick till -44 miljoner kronor.
  • Kassaflödet uppgick till -52 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid delårets slut uppgick till 1 157 miljoner kronor.

   

  Tredje kvartalet juli-september 2016:

  • Investeringar om 8 miljoner kronor i fem befintliga portföljföretag. Fem innehav har avyttrats.
  • Resultat efter beräknad skatt uppgick till -19 miljoner kronor.
  • Kassaflödet uppgick till -2 miljoner kronor.
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut uppgick till 1 157 miljoner kronor.
  Delårsrapport januari-september 2016 Ladda ner
  Delårsrapport januari-juni 2016 Ladda ner
  Delårsrapport januari-mars 2016 Ladda ner
  Delårsrapport 4 och bokslutskommuniké 2015 Ladda ner
  Delårsrapport 3 2015 Ladda ner
  Delårsrapport 2 2015 Ladda ner
  Delårsrapport 1 2015 Ladda ner
  Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2014 Ladda ner
  Delårsrapport 3 2014 Ladda ner
  Delårsrapport 2 2014 Ladda ner
  Delårsrapport 1 2014 Ladda ner
  Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2013 Ladda ner
  Delårsrapport 3 2013 Ladda ner
  Delårsrapport 2 2013 Ladda ner
  Delårsrapport 1 2013 Ladda ner
  Delårsrapport Q4 och bokslutskommuniké 2012 Ladda ner
  Delårsrapport 3 2012 Ladda ner
  Delårsrapport 2 2012 Ladda ner
  Delårsrapport 1 2012 Ladda ner