• sv
 • en
 • Finansiell information

  Finansiell rapportering enligt ägarens riktlinjer

  Årsredovisning och hållbarhetsredovisning publiceras på hemsidan när de är godkända av styrelse och revisor. Vi ger därefter ut en tryckt års- och hållbarhetsredovisning på svenska.

  Delårsrapporter publicerar vi för perioderna januari – mars, januari – juni och januari – september samt en bokslutskommuniké för helåret.

  Finansiell kalender:

  Vecka 7 2017: Bokslutskommuniké 2016

  Vecka 13 2017: Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2016 publiceras

  Delåret januari-september 2016:

  Delårsrapport q3 2016

  (Motsvarande period 2015 inom parentes)