Kallelse till årsstämma 2012 med förslag till beslut

Kallelse till årsstämma 2012 med förslag till beslut